Почитувани клиенти,
Овде се наоѓаат теркови и образци кои ќе ви го олеснат секојдневното функционирање. Доколку имате потреба од дополнителна помош слободно контактирајте не.

Договори

ДОГОВОРИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

МОБИНГ

ОДМОР И ОТСУСТВО

ОСТАНАТО

ОТКАЗИ

ВИША СИЛА И ПРИНУДЕН ОДМОР